PRISLISTA

Förenklad prislista
 

Basundersökning av tandläkare: 1.000 kr
Kompletterande eller akut undersökning av tandläkare: 490 kr
Omfattande undersökning av tandläkare: 1.490 kr
Basundersökning av tandhygienist: 780 kr
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning av tandhygienist: 1.000 kr

Studiemodeller för behandlingsplanering: 750 kr
Salivsekretionsmätning: 670 kr

Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder av en tandposition: 85 kr
Röntgenundersökning, helstatus: 895 kr
Panoramaundersökning: 630 kr
Röntgenundersökning, delstatus: 230 kr
Röntgenundersökning, större delstatus: 375 kr

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten: 345 kr
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande: 590 kr

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande: 490 kr
Sjukdoms- eller smärtbehandling: 860 kr
Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande: 1.270 kr
Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande: 1.860 kr
Stegvis excavering: 1.400 kr

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem: 480 kr

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande: 610 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande: 1.255 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande: 1.755 kr

Tanduttagning, en tand: 1.300 kr
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand: 1.995 kr
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant utförd av allmäntandläkare: 4.000 kr
 

Rensning och rotfyllning, en rotkanal: 4.400 kr
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler: 5.000 kr
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler: 6.400 kr
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler: 6.800 kr
Komplicerad kanallokalisation: 1.000 kr
Akut endodontisk behandling: 1.500 kr

Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation: 4.650 kr

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand: 820 kr
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand: 1.250 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand: 1.650 kr
Fyllning av en yta på molar eller premolar: 1.250 kr
Fyllning av två ytor på molar eller premolar: 1.600 kr
Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar: 1.850 kr

Krona i plastiskt material, klinikframställd: 2.200 kr
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd: 800 kr

Permanent tandstödd krona, en per käke: 7.800 kr
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke: 7.500 kr
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift: 4.800 kr
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift: 2.200 kr

Hängande led vid tandstödd protetik, per led: 3.500 kr
Etsbro, laboratorieframställd, per led: 2.600 kr
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led: 1.600 kr
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd: 800 kr

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 4.800 kr
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 6.500 kr
Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad: 14.000 kr
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments: 15.500 kr
Hel protes överkäke eller underkäke: 12.000 kr
Rebasering av protes: 3.400 kr

Avancerade kirurgiska ingrepp utförs av käkkirurg som även medverkar vid implantatbehandling. Här har vi inte redovisat några prisuppgifter då varje sådant fall måste föregås av en undersökning och en individuell bedömning.

Vad du betalar beror på hur stor ersättning du får från försäkringskassan.
Läs mer på Försäkringskassans sida för Tandvårdsstöd.

Kontakta oss

Telefonnr: 08 - 12 20 70 60