Information i coronatider

Vi förstår att några kan känna oro inför tandvårdsbesöket.
Så här tänker vi:

Vi har och följer väl inarbetade hygienrutiner och har ännu ingen brist på hygien- och smittskyddsmaterial. Det gör att vi bedömmer risken att bli smittad, eller att smitta i behandlingssituationen som mycket liten.
 

Om du känner dig frisk är du välkommen som vanligt. Troligen är det dock bra att inte "trängas" med människor utanför familjen. Tänk på detta i väntrum och vid receptionsdisk. Det finns möjlighet att vänta utanför mottagningen om det känns bättre för dig.

I det fall du inte känner dig frisk eller av annan anledning inte kan komma, ber vi dig boka av besöket minst 4 timmar före avtalad tid.